Προγράμματα

 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Ρομποτική, ο Προγραμματισμός, η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική κ αι τα Μαθηματικά δεν είναι μόνο για τα μεγάλα παιδιά. Κάθε παιδί σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται, έχει απίστευτες δυνατότητες φαντασίας και μάθησης. Τα προγράμματα μας, μαζί με τις δραστηριότητες STEM (ολοκληρωμένα projects) είναι δύο επιπέδων, με αναλογικά ηλικιακό συντελεστή δυσκολίας. Μέσω αυτών επιδιώκουμε να κεντρίσουμε την έμφυτη τάση των παιδιών για πειραματισμό και δημιουργία και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο με δραστηριότητες που τα αφορούν και ξυπνούν στο μυαλό τους διαδικασίες όπως το «τι θα γινόταν αν…», ενώ εστιάζουν παράλληλα στην κριτική σκέψη και την εργασία σε ομάδες (συνεργασία). Όλες οι δραστηριότητες βασίζονται στη γλώσσα προγραμματι σμού Scratch, σε ένα εύχρηστο περιβάλλον για παιδιά και αρχάριους. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται στην on line πλατφόρμα ή εφαρμόζονται στο ρομπότ έχουν παιγνιώδη μορφή και βοηθούν τον αρχάριο χρήστη να κατανοήσει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1.Μαθαίνω να προγραμματίζω δημιουργώντας παιχνίδια. Πρόκειται για μια σειρά από βιντεομαθήματα ιδιαίτερα ευχάριστα, σε μορφή κινουμένων σχεδίων, που καθοδηγούν βήμα-βήμα τα παιδιά στη δημιουργία των δικών τους βιντεοπαιχνιδιών. Τα βιντεομαθήματα συνοδεύονται από ερωτηματολόγια, ασκήσεις, λύσεις των ασκήσεων, συνοδευτικά έγγραφα και παρουσιάσεις.
2.Εισαγωγή στην ρομποτική και τονπρογραμματισμό με τη χρήση τουρομπότ Mbot. Τα παιδιά μπορούν να τοσυναρμολογήσουν και να τοπρογραμματίζουν μέσω των εντολών τουScratch και του λογισμικού πουπροσφέρει η εταιρεία κατασκευής τουρομπότ.
3.Προτεινόμενες δραστηριότητες STEMπου αναφέρονται στους ακαδημαϊκούςκλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας,της μηχανικής και των μαθηματικών(Science, Technology, Engineering andMathematics).
4.Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίεςτου υπολογιστή (Windows).

 

Ανακαλύψτε Νέα Προγράμματα στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

My Computer.

Η Ρομποτική, ο Προγραμματισμός, η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά δεν είναι μόνο για τα μεγάλα παιδιά. Κάθε παιδί σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται, έχει απίστευτες δυνατότητες φαντασίας και μάθησης. Τα προγράμματα μας, μαζί με τις δραστηριότητες STEM (ολοκληρωμένα projects) είναι δύο επιπέδων, με αναλογικά ηλικιακό συντελεστή δυσκολίας. Μέσω αυτών επιδιώκουμε να κεντρίσουμε την έμφυτη τάση των παιδιών για πειραματισμό και δημιουργία και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο με δραστηριότητες που τα αφορούν και ξυπνούν στο μυαλό τους διαδικασίες όπως το «τι θα γινόταν αν…», ενώ εστιάζουν παράλληλα στην κριτική σκέψη και την εργασία σε ομάδες (συνεργασία). Όλες οι δραστηριότητες βασίζονται στη γλώσσα προγραμματι σμού Scratch, σε ένα εύχρηστο περιβάλλον για παιδιά και αρχάριους. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται στην on line πλατφόρμα ή εφαρμόζονται στο ρομπότ έχουν παιγνιώδη μορφή και βοηθούν τον αρχάριο χρήστη να κατανοήσει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1.Μαθαίνω να προγραμματίζω δημιουργώντας παιχνίδια. Πρόκειται για μια σειρά από βιντεομαθήματα ιδιαίτερα ευχάριστα, σε μορφή κινουμένων σχεδίων, που καθοδηγούν βήμα-βήμα τα παιδιά στη δημιουργία των δικών τους βιντεοπαιχνιδιών. Τα βιντεομαθήματα συνοδεύονται από ερωτηματολόγια, ασκήσεις, λύσεις των ασκήσεων, συνοδευτικά έγγραφα και παρουσιάσεις.

2.Εισαγωγή στην ρομποτική και τονπρογραμματισμό με τη χρήση τουρομπότ Mbot. Τα παιδιά μπορούν να τοσυναρμολογήσουν και να τοπρογραμματίζουν μέσω των εντολών τουScratch και του λογισμικού πουπροσφέρει η εταιρεία κατασκευής τουρομπότ.

3.Προτεινόμενες δραστηριότητες STEMπου αναφέρονται στους ακαδημαϊκούςκλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας,της μηχανικής και των μαθηματικών(Science, Technology, Engineering andMathematics).

4.Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίεςτου υπολογιστή.

http://www.my-computer.gr/simple-cms/cms_sites/resources/informatique/robotiki/robotiki-5_1.jpg