STANDARD Ενότητες

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των Standard ενοτήτων για να επιλέξετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας - είτε για καθημερινές εργασίες ή σχετιζόμενες με την εργασία. Οι 8 ενότητες Standard είναι:

 

 

Presentation - δημιουργία επαγγελματικού επιπέδου παρουσιάσεων. Εκτελέστε εργασίες, όπως δημιουργία, μορφοποίηση, τροποποίηση και προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών για οθόνη και διανομή εκτυπώσεων.

Using Databases - ανάπτυξη δεξιοτήτων εργασιών. Κατανόηση βασικών έννοιών των βάσεων δεδομένων επίδειξη ικανότητας για χρήση μιας εφαρμογής βάσης δεδομένων: δημιουργία και τροποποίηση σε πίνακες, ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις, καθώς και προετοιμασία αποτελεσμάτων. Εκμάθηση σύνδεσης πινάκων και ανάκτησης και χειρισμού πληροφοριών από μια βάση δεδομένων με τη χρήση εργαλείων ερωτημάτων και ταξινόμησης.IT Security - μάθετε πώς να κρατήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή και πώς να είστε ασφαλείς στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Online Collaboration - αναπτύσσει τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και χρήση των online εργαλείων, ημερολόγια, social media, web συσκέψεις, περιβάλλοντα εκμάθησης, κινητή τεχνολογία και cloud computing.

Image Editing - αποκτήστε τις δεξιότητες και τις γνώσεις για τη χρήση ποικίλων προγραμμάτων για διαχείριση εικόνων, και προετοιμάστε μια εικόνα για εκτύπωση ή για δημοσίευση στο Web.

Web Editing - θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες διαδικτυακής σύνταξης και δημοσίευσης, και να σχεδιάζετε, να δημιουργείτε, να φορτώνετε και να διατηρείτε μια στατική ιστοσελίδα.

Project Planning εκμάθηση χρήσης λογισμικού διαχείρισης έργων για την προετοιμασία έργων και την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της διαχείρισης του χρόνου, του κόστους, των εργασιών και των πόρων.

2D Computer Aided Design - παρέχει τις δεξιότητες για τη δημιουργία και το χειρισμό των αντικειμένων ή στοιχείων σε σχέδιο δύο διαστάσεων. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες των αντικειμένων, καθώς και για την εκτύπωση ή την αποτύπωση των σχεδίων.

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)


Η κοινωνία του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, όπως κάθε κοινωνία, εμπεριέχει κινδύνους. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό και ίσως απαραίτητο για κάθε χρήστη Η/Υ να μπορεί να προστατευθεί από τους κινδύνους αυτούς. Μία από τις καινούργιες ενότητες που προστίθενται στον κορμό του ECDL, είναι η ενότητα M12 - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security).

Η ενότητα αυτή αναπτύχθηκε ώστε να προσφέρει στους χρήστες Η/Υ τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και εφαρμογή των σχετικών τεχνικών που επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Επίσης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να είναι άρτια εξοπλισμένος για την ασφαλή λειτουργία των ΤΠΕ στο σπίτι άλλα και στο γραφείο του.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας M12 - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security), ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές έννοιες που αφορούν στη σημασία των ασφαλών πληροφοριών και δεδομένων, στη φυσική ασφάλεια καθώς και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την προστασία του Η/Υ και του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της ηλεκτρονικής ασφάλειας τόσο σε συσκευές όσο και στο Διαδίκτυο.

Πλεονεκτήματα M12 - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)

 • Προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και εφαρμογή όλων των πρακτικών ασφάλειας σχετικά με Η/Υ, δίκτυα και το Διαδίκτυο.
 • Πιστοποιεί την καλύτερη πρακτική στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT).
 • Η ενότητα αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ECDL, μέσω μιας ενδελεχούς διαδικασίας ανάπτυξης που ενσωμάτωσε δεδομένα από χρήστες υπολογιστών, ειδικούς επί του αντικειμένου και επαγγελματίες της πληροφορικής από όλον τον κόσμο.

Διαδικτυακή Συνεργασία

Η Διαδικτυακή Συνεργασία είναι μια νέα ενότητα της κατηγορίας Standard, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τάσης προς την απομακρυσμένη αποθήκευση (cloud storage), την κοινή χρήση εγγράφων στο Διαδίκτυο και την κοινωνική δικτύωση. Καλύπτει τόσο τα εργαλεία, τις θεωρίες και τις τεχνολογίες που αποτελούν τη βάση της διαδικτυακής συνεργασίας, όσο και τους κινδύνους.

Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing)


Η ανάπτυξη της ψηφιακής φωτογραφίας, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού στον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη στην επεξεργασία και την βελτίωσσ του αποτελέσματος της εργασίας του, δημιούργησαν την ανάγκη για προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στο αντικείμενο της επεξεργασίας και της διαχείρισης ψηφιακής εικόνας.

Η ενότητα ECDL M9 – Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing) v2 που αποτελεί την εξέλιξη του ΕCDL ImageMaker v1.5, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται ο υποψήφιος, ώστε να έχει πλήρη κατανόηση των κύριων εννοιών που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας τους. Η ανανεωμένη ενότητα ECDL M9 – Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing) v2, περιλαμβάνει αναθεωρημένη Εξεταστέα Ύλη η οποία ακολουθεί την τρέχουσα πρόοδο της τεχνολογίας και των σημερινών πρακτικών των χρηστών σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνων.

Οι βασικές διαφορές της ανανεωμένης ενότητας M9 – Επεξεργασία Εικόνων (Image Editing) v2 σχετίζονται με:

 • Επικαιροποίηση: Έχει εισαχθεί περιεχόμενο σχετικό με σύγχρονες γνώσεις/δεξιότητες, όπως νέες μέθοδοι διανομής και χρήσης εικόνων, συμπεριλαμβανομένης και της διανομής μέσω κινητών τηλεφώνων καθώς και της χρήσης ψηφιακών κορνιζών (digital photo frames). Όροι όπως εικόνες χωρίς δικαιώματα (royalty-free images) και εικόνες με δικαιώματα χρήσης έχουν επίσης εισαχθεί στην εξεταστέα ύλη.
 • Ποιότητα: Το νέο περιεχόμενο που αφορά νέες δεξιότητες επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση αποθηκευμένων επιλογών, την εφαρμογή αναδίπλωσης κειμένου καθώς και της δυνατότητας δημιουργίας ενός κινούμενου γραφικού από μια επιλογή στρώσεων. Νέα εφέ και φίλτρα έχουν προστεθεί, συμπεριλαμβανομένων της όξυνσης και της μάσκας όξυνσης. Χρήσιμες ψηφιακές δυνατότητες, όπως η εξάλειψη του φαινομένου των κόκκινων ματιών και η κλωνοποίηση εικόνων έχουν συμπεριληφθεί στην εξεταστέα ύλη. Η έννοια της βελτίωσης/ενίσχυσης της παραγωγικότητας που εισήχθηκε στην Εξεταστέα ύλη ECDL έκδοση 5.0 (Syllabus 5.0) επίσης εμφανίζεται και σε αυτήν την ενότητα για να διασφαλιστεί η συνέχεια και η συνάφεια μεταξύ των ενοτήτων, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση βασικών επιλογών/προτιμήσεων και της βοήθειας της εφαρμογής.
 • Δομή: Η δομή και η οργάνωση της ενότητας έχει αλλάξει για να διασφαλίζεται η πλέον κατάλληλη και λογική ομαδοποίηση των δεξιοτήτων και γνώσεων της ενότητας.
 • Ονομασία: Η ενότητα μετονομάστηκε σε ECDL M9 - Επεξεργασία Εικόνων έκδοση 2.0 (Image Editing), σύμφωνα με την προσέγγιση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται και στις άλλες ενότητες του ECDL, όπως στις ενότητες ECDL M3 Επεξεργασία Κειμένου.

Λογισμικό Εξέτασης: Photoshop (από έκδοση 6, 7, CS ή και νεότερη), PhotoShop Elements από έκδοση 3.0 ή και νεότερη.


Πλεονεκτήματα
M9 – Επεξεργασία Εικόνων (Image Editing) για όλους τους ενδιαφερόμενους (φοιτητές και ιδιώτες).

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του
M9 - Επεξεργασία Εικόνων (Image Editing) είναι τα εξής:

 • Είναι ειδικά σχεδιασμένο για φοιτητές/σπουδαστές και για ιδιώτες (για προσωπική χρήση).
 • Βασίζεται σε ένα απλό και κατανοητό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 • Καλύπτει όλο το βασικό γνωστικό υπόβαθρο για την επεξεργασία ψηφιακών εικόνων.
 • Εφαρμόζεται σε πλήθος λογισμικών επεξεργασίας εικόνων, από επαγγελματικά πακέτα μέχρι εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού.
 • Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην επεξεργασία ψηφιακής εικόνας σε βασικό επίπεδο.
 • Αναπτύσσεται με τη συνδρομή ειδικών στο συγκεκριμένο πεδίο.
 • Υποστηρίζεται από το Ίδρυμα ECDL, που αποτελεί έναν παγκοσμίου φήμης μη-κερδοσκοπικό οργανισμό.

Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing)


Η «έκρηξη» του Διαδικτύου (
Internet) την τελευταία δεκαετία και η αυξανόμενη χρήση του ως μέσο ενημέρωσης, διασκέδασης, πώλησης και επικοινωνίας, οδήγησε πολλούς να ασχοληθούν με το σχεδιασμό και τη διαχείριση απλών (αλλά και πιο σύνθετων) ιστοσελίδων, είτε ως προσωπική είτε ως επαγγελματική ενασχόληση. Παράλληλα, καταγράφεται ένας αξιοσημείωτος αριθμός ανθρώπων που απλώς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας τους, χωρίς οι ίδιοι να θεωρούνται απαραίτητα «επαγγελματίες» του σχεδιασμού ιστοσελίδων (web design).

H ενότητα ECDL M10 – Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) v2 είναι η εξέλιξη του ECDL WebStarter v1.5, που ήταν μία πιστοποίηση που αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ECDL με σκοπό να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός απλού δικτυακού τόπου, σε βασικό επίπεδο. Η ενότητα ECDL M10 – Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) v2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους από εσάς επιθυμείτε να αποκτήσετε δεξιότητες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων, χωρίς να χρειάζεται να δεσμευτείτε χρονικά ή οικονομικά στην εκμάθηση ενός επαγγελματικού επιπέδου προγράμματος σχεδιασμού ιστοσελίδων.

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται ο υποψήφιος, ώστε να έχει πλήρη κατανόηση των κύριων εννοιών δημοσίευσης ιστοσελίδων καθώς και τους τρόπους δημιουργίας και επεξεργασίας τους. Η ανανεωμένη ενότητα M10 - Επεξεργασία Ιστοσελίδων, περιλαμβάνει αναθεωρημένη Εξεταστέα Ύλη η οποία ακολουθεί την τρέχουσα πρόοδο της τεχνολογίας και των σημερινών πρακτικών των χρηστών σε εφαρμογές δημιουργίας ενός στατικού δικτυακού τόπου.

Οι βασικές διαφορές της ανανεωμένης ενότητας M10 - Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) v2 σχετίζονται με:

 • Επικαιροποίηση: Έχει εισαχθεί περιεχόμενο σχετικό με σύγχρονες γνώσεις/δεξιότητες, όπως οι τεχνικές βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης, καθώς και η διαδικασία δημοσίευσης ενός δικτυακού τόπου και οι τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης του. Η επικαιροποίηση της εξεταστέας ύλη στις τρέχουσες εξελίξεις διαφαίνεται με την εισαγωγή εννοιών και δεξιοτήτων σχετικών με τη χρήση των Διαδοχικών Φύλλων Στυλ (CSS - Cascading Style Sheets) και τη διαγραφή ξεπερασμένων δεξιοτήτων, όπως η χρήση πλαισίων (frames).
 • Ποιότητα: Η ποιότητα έχει ενισχυθεί με την εισαγωγή γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την προετοιμασία μιας ιστοσελίδας για δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων του πώς αναγνωρίζονται και διορθώνονται οι σπασμένοι σύνδεσμοι και πώς διασφαλίζεται η συμβατότητα με διάφορα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Η έννοια της βελτίωσης/ενίσχυσης της παραγωγικότητας που εισήχθηκε στην Εξεταστέα ύλη ECDL έκδοση 5.0 (Syllabus 5.0) επίσης εμφανίζεται και σε αυτήν την ενότητα για να διασφαλιστεί η συνέχεια και η συνάφεια μεταξύ των ενοτήτων, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση βασικών επιλογών/προτιμήσεων της εφαρμογής.
 • Προσβασιμότητα: Η ενίσχυση της προσβασιμότητας είναι εμφανής σ’ όλη την εξεταστέα ύλη μέσω των δεξιοτήτων που προωθούν τη χρήση περιγραφικών τίτλων σελίδων, λεζάντων σε πίνακες καθώς και εναλλακτικού κειμένου.
 • Δομή: Η δομή και η οργάνωση της ενότητας έχει αλλάξει για να διασφαλίζεται η πλέον κατάλληλη και λογική ομαδοποίηση των δεξιοτήτων και γνώσεων της ενότητας.
 • Ονομασία: Η ενότητα μετονομάστηκε σε ECDL Μ10 Επεξεργασία Ιστοσελίδων έκδοση 2.0 (Web Editing), σύμφωνα με την προσέγγιση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται και στις άλλες ενότητες του ECDL, όπως στις ενότητες ECDL M3 Επεξεργασία Κειμένου.

Λογισμικό Εξέτασης: MS FrontPage 2002, 2003 / MS Expression Web / Adobe Dreamweaver από έκδοση CS2 ή και νεότερη.

Πλεονεκτήματα M10 – Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) v2

Tα κυριότερα πλεονεκτήματα του M10 – Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) v2 είναι τα εξής:

 • Είναι ειδικά σχεδιασμένο και απευθύνεται εξίσου σε φοιτητές/σπουδαστές, ιδιώτες (για προσωπική χρήση) αλλά και προσωπικό μικρών επιχειρήσεων
 • Βασίζεται σε ένα απλό και κατανοητό πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • Καλύπτει όλο το βασικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό ιστοσελίδων
 • Είναι συμβατό με ποικίλα λογισμικά σχεδιασμού & επεξεργασίας ιστοσελίδων
 • Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές σχετικές με τον σχεδιασμό ιστοσελίδων
 • Αναπτύσσεται με τη συνδρομή ειδικών στο συγκεκριμένο πεδίο
 • Υποστηρίζεται από το Ίδρυμα ECDL που αποτελεί έναν παγκοσμίου φήμης μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Παρουσιάσεις

Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τα εργαλεία παρουσιάσεων ενός υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να ολοκληρώνουν εργασίες, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση, η τροποποίηση και η προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών προς προβολή ή εκτύπωση.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζονται με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων
 • Επιλέγουν τις διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως είναι η ενσωματωμένη λειτουργία της Βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Κατανοούν τις διάφορες προβολές παρουσίασης και πότε να τις χρησιμοποιούν, να επιλέγουν διάφορες διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών
 • Εισάγουν, να τροποποιούν και να μορφοποιούν το κείμενο μιας παρουσίασης. Να αναγνωρίζουν την καλή πρακτική εφαρμογής μοναδικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια
 • Επιλέγουν, να δημιουργούν και να μορφοποιούν γραφήματα για να επικοινωνούν την πληροφορία με ουσιαστικό τρόπο
 • Εισάγουν και να επεξεργάζονται εικόνες, γραφικά και αντικείμενα σχεδίασης
 • Εφαρμόζουν εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις, καθώς και να ελέγχουν και να διορθώνουν το περιεχόμενο μιας παρουσίασης πριν από την τελική εκτύπωση και παρουσίασή της.

Προγραμματισμός Έργου (Project Planning)


Η καλή λειτουργία κάθε επιχείρησης στηρίζεται στον σωστό σχεδιασμό των κινήσεών της. Ο κατάλληλος προγραμματισμός είναι αυτός που εξασφαλίζει την ομαλή πορεία και εξέλιξη του κάθε οργανισμού. Αλλά η ικανότητα σωστού σχεδιασμού είναι επίσης χρήσιμη σε κάθε πτυχή της ζωής. Το Ίδρυμα ECDL αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιμόρφωσης πάνω στον τομέα του Προγραμματισμού Έργου, ανέπτυξε τη νέα ενότητα ECDL M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning)

Η ενότητα M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning) δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον χρήστη Η/Υ τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργου καθώς και τις κατάλληλες δεξιότητες για την προετοιμασία σχεδιασμού έργου και την παρακολούθησή του, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χρόνου, κόστους, καθηκόντων και πόρων.

Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητές πάνω στην αποτελεσματικότερη διαχείριση έργων (projects), είτε αφορά στη δουλειά του, είτε στη ζωή του, θα βρει την ενότητα M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning) ιδιαίτερα χρήσιμη.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning), ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές έννοιες σχετικά με τη διαχείριση έργων.

Πλεονεκτήματα M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning)

 • Καλύπτει τις βασικές απαιτούμενες δεξιότητες για τη χρήση εφαρμογών προγραμματισμού έργων.
 • Προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση μεγάλης ποικιλίας λογισμικών προγραμματισμού έργων, από εμπορικά προγράμματα της αγοράς μέχρι δωρεάν (“freeware”) προγράμματα.
 • Πιστοποιεί την καλύτερη πρακτική στην αποτελεσματική χρήση ενός λογισμικού προγραμματισμού έργων.
 • Η ενότητα αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ECDL, μέσω μιας ενδελεχούς διαδικασίας ανάπτυξης που ενσωμάτωσε δεδομένα από χρήστες υπολογιστών, ειδικούς επί του αντικειμένου και επαγγελματίες της πληροφορικής από όλον τον κόσμο.

CAD

ECDL CAD: Εφόδιο για Σχέδια Ζωής

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων κατασκευών έχει αναγάγει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού κτιρίων, μηχανών, αντικειμένων και έργων γενικότερα. Για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, από τους αυτόνομους τεχνικούς σχεδιαστές της ελεύθερης αγοράς μέχρι τις πολυεθνικές εταιρείες που σχεδιάζουν και υλοποιούν τεράστια έργα, η αποτελεσματική χρήση υπολογιστών και μέσων Computer Aided Design (CAD) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής τους εργασίας.

Το ECDL CAD αποτελεί το πρώτο σε διεθνές επίπεδο ανεξάρτητο λογισμικού πρότυπο για την αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση, σε δύο (2) διαστάσεις, μέσω Η/Υ.
Συγκεκριμένα, το ECDL CAD πιστοποιεί ότι εσείς, ο κάτοχός του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.

Το Πρόγραμμα ECDL CAD σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα ECDL, σε συνεργασία με μία ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς στο CAD. Επίσης, τον σχεδιασμό του ECDL CAD υποστήριξαν δύο ηγετικές εταιρείες στον χώρο της Αρχιτεκτονικής, Μηχανολογικής και Κατασκευαστικής Δραστηριότητας, η Autodesk και η Bentley, οι οποίες καλύπτουν το 95% της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών CAD στη σύγχρονη αγορά.

Το Πιστοποιητικό ECDL CAD αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εφόδιο για εσάς. Είναι ιδανικό για:

 • Τους σπουδαστές τεχνικών σχολών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, πολεοδόμους, τοπογράφους, γραφίστες, σχεδιαστές)
 • Τα στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών ή τεχνικών γραφείων

Στο πρόγραμμα ECDL CAD καλείστε να επεξεργαστείτε, σε πραγματικό περιβάλλον CAD, σχέδια που περιέχουν αντικείμενα και διαστάσεις. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε να επιχειρείτε συνδυαστικές κινήσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα ECDL CAD, θα αποκτήσετε σύνθετες γνώσεις υψηλότερου επιπέδου, όπως η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές, ακόμη και μέσω Διαδικτύου.

Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να κατανοούν κάποιες από τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και να επιδεικνύουν την ικανότητά τους στη χρήση μιας σχετικής εφαρμογής. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και την τροποποίηση πινάκων, ερωτημάτων, τύπων και αναφορών και την προετοιμασία αποτελεσμάτων έτοιμων προς διακίνηση, καθώς και την ανάκτηση και το χειρισμό πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τι είναι μια βάση δεδομένων, πώς είναι οργανωμένη και πώς λειτουργεί
 • Δημιουργούν μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλλουν τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους
 • Δημιουργούν έναν πίνακα, να ορίζουν και να τροποποιούν τα πεδία και τις ιδιότητές του, καθώς και να εισάγουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα ενός πίνακα
 • Να ταξινομούν και να φιλτράρουν έναν πίνακα ή μία φόρμα, να δημιουργούν, να τροποποιούν και να εκτελούν ερωτήματα για να ανακτούν συγκεκριμένες πληροφορίες από μια βάση δεδομένων
 • Να κατανοούν τι είναι μια φόρμα και να δημιουργούν μια φόρμα για την εισαγωγή, την τροποποίηση και τη διαγραφή εγγραφών και δεδομένων των εγγραφών
 • Δημιουργούν συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να προετοιμάζουν αποτελέσματα έτοιμα προς διακίνηση