Χρήση βάσεων δεδομένων

Η ενότητα αυτή, σας επιτρέπει να μπορείτε να κατανοείτε κάποιες από τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και να είστε σε θέση να επιδεικνύετε την ικανότητά σας στη χρήση μιας σχετικής εφαρμογής.
Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και την τροποποίηση πινάκων, ερωτημάτων, τύπων και αναφορών και την προετοιμασία αποτελεσμάτων έτοιμων προς διακίνηση, καθώς και την ανάκτηση και τον χειρισμό πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Η Χρήση Βάσεων Δεδομένων απευθύνεται, κυρίως, στο σύνολο όσων κάνουν χρήση σε περιβάλλον γραφείου. Μερικές από τις κατηγορίες είναι:
  • Υπάλληλοι γραφείου
  • Τηλε-ιατρική
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Μηχανικοί
  • Free-lancers μέσω Η/Υ
  • Media service
  • Σπουδαστές
  • Διευθυντές
  • Ιδιώτες

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας;

 

Επισκόπηση εξεταστέας ύλης ενότητας Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Πληροφορίες εξέτασης

 

20-22
Ερωτήσεις
60′
Χρόνος εξέτασης
Closed book
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.