ΑΕΠΠ

Προετοιμασία μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου για το μάθημα Ανάπτυξη Προγραμματισμού σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

python

Προετοιμασία μαθητών Β’ και Γ’ ΕΠΑΛ για το μάθημα Προγραμματισμού για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ECDL

αποκτήστε το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής ECDL

DIPLOMA

αποκτήστε το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής DIPLOMA

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

Προετοιμασία μαθητών Β’ και Γ’ ΕΠΑΛ για το μάθημα ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ρομποτική

  • Ρομποτική
  • Προγραμματισμός
  • Hardware
  • Πιστοποιητικά