Στον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Diploma πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ποιοτικής θεμελίωσης και ανάπτυξής μας αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό μας.

Με πνεύμα συλλογικής εργασίας και αλληλοσεβασμού η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη και αξιόπιστους συνεργάτες με ολοκληρωμένη εκπαίδευση, μακρόχρονη εμπειρία, ανεπτυγμένη τεχνογνωσία και ήθος που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα πλέον ανταγωνιστικά και απαιτητικά σχήματα πιστοποίησης, τα οποία είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές στην ανάπτυξη λογισμικού τόσο για την αυτοματοποίηση των εξετάσεων, την διασφάλιση των εξεταστικών συστημάτων αλλά και για καθετοποιημένες λύσεις όπως η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Στην Diploma επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην άρτια κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας καθημερινά, ώστε να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και στην αιχμή της τεχνολογίας.

 

 

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .