Υπολογιστικά Φύλλα-Προηγμένο Επίπεδο

 

Η ενότητα αυτή εμβαθύνει στη χρήση των υπολογιστικών φύλλων για την παραγωγή σύνθετων αναφορών, για την εκτέλεση περίπλοκων μαθηματικών και στατιστικών υπολογισμών βελτιώνοντας, έτσι, την παραγωγικότητα.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Τα Υπολογιστικά Φύλλα στο Προηγμένο Επίπεδο απευθύνεται σε όλους όσοι χρειάζονται άριστες γνώσεις στον χειρισμό προγραμμάτων υπολογιστικών φύλλων, στη δημιουργία πινάκων και γραφημάτων για κάθε τύπο δεδομένων, αλλά και στην ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφορίας. Μερικές από τις κατηγορίες είναι:
  • Managers
  • Στελέχη οικονομικών τμημάτων
  • Διοικητικό προσωπικό
  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Marketing Managers
  • Επιχειρηματίες μικρών εταιριών
  • Επιχειρηματίες μεγάλων εταιριών
  • Οικονομολόγοι
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας;

 

Επισκόπηση εξεταστέας ύλης ενότητας Advanced Spreadsheets

Μορφοποίηση

Κελιά
Φύλλα Εργασίας

Τύποι και Συναρτήσεις

Χρήση Τύπων και Συναρτήσεων

Γραφήματα

Δημιουργία Γραφήματος
Μορφοποίηση Γραφήματος

Ανάλυση

Χρήση Πινάκων
Ταξινόμηση και Φίλτρα
Σενάρια

Επικύρωση και Έλεγχος

Επικύρωση
Έλεγχος

Βελτίωση Παραγωγικότητας

Ονομασία κελιών
Ειδική επικόλληση
Πρότυπα
Σύνδεση, ενσωμάτωση και εισαγωγή
Αυτοματισμός

Πληροφορίες εξέτασης

20-22
Ερωτήσεις
60′
Χρόνος εξέτασης
Closed book

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.