Βασικές εφαρμογές γραφείου

Η ενότητα αυτή, σας παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα χρήσης βασικών εφαρμογών γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των φυλλομετρητών ιστού.

Είναι ένα ενιαίο τεστ για την εξέταση των βασικών εφαρμογών γραφείου. Η ενότητα είναι αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εργάζεται με έγγραφα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο νέφος (cloud).
 • Δημιουργεί και να επεξεργάζεται έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.
 • Εφαρμόζει διάφορες μορφοποιήσεις και στυλ για τη βελτίωση των εγγράφων προτού τα διανείμει και να αναγνωρίζει καλές πρακτικές κατά την επιλογή των μορφοποιήσεων.
 • Εισάγει πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα.
 • Προετοιμάζει έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας.
 • Εργάζεται με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο νέφος (cloud).
 • Εισάγει δεδομένα σε κελιά και χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Επιλέγει, ταξινομεί καθώς και να αντιγράφει, μετακινεί και διαγράφει δεδομένα.
 • Επεξεργάζεται τις γραμμές και στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου. Αντιγράφει, μετακινεί, διαγράφει και να μετονομάζει κατάλληλα τα φύλλα εργασίας.
 • Δημιουργεί μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Χρησιμοποιεί τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις τιμές σφάλματος σε τύπους.
 • Μορφοποιεί αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο και χρησιμοποιεί αυτόματα στυλ πινάκων.
 • Επιλέγει, δημιουργεί και μορφοποιεί γραφήματα για να επικοινωνεί τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
 • Ρυθμίζει τις επιλογές σελίδας του υπολογιστικού φύλλου κατάλληλα και να ελέγχει και να διορθώνει το περιεχόμενο ενός υπολογιστικού φύλλου πριν την τελική του εκτύπωση.
 • Κατανοεί τις έννοιες και την ορολογία που σχετίζεται με την περιήγηση στο Διαδίκτυο και ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
 • Χρησιμοποιεί το φυλλομετρητή ιστού (web browser) και διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, τα αγαπημένα (bookmarks), και τα αποτελέσματα της περιήγησης.
 • Αναζητά αποτελεσματικά πληροφορίες στο Διαδίκτυο.
 • Στέλνει, λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Οι Βασικές Εφαρμογές Γραφείου απευθύνονται σε εκείνους που θέλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της δουλειάς τους. Μερικές από τις κατηγορίες επαγγελμάτων στις οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμο το προϊόν αυτό είναι:
 • Δημόσιοι υπάλληλοι
 • Ακαδημαϊκοί
 • Γραμματείς
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Γιατροί
 • Δικηγόροι
 • Marketing managers
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Οικονομολόγοι
 • Ιδιωτικοί υπάλληλοι

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας;

Για δημόσιους υπαλλήλους

Θα επιλέγετε, θα δημιουργείτε και θα μορφοποιείτε, με ευκολία, γραφήματα για να επικοινωνούν τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
Θα εισάγετε πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα, θα προετοιμάζετε έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας.
Θα είστε σε θέση να στέλνετε, να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θα δημιουργείτε και θα επεξεργάζεστε έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.
Θα μπορείτε να εργάζεστε με έγγραφα και να τα αποθηκεύετε σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο cloud.

 

 

Για ιδιωτικούς υπαλλήλους

Θα είστε σε θέση να εφαρμόζετε διάφορες μορφοποιήσεις και στυλ για τη βελτίωση των εγγράφων προτού τα διανείμετε και, επίσης, θα μπορείτε να αναγνωρίζετε καλές πρακτικές κατά την επιλογή των μορφοποιήσεων.
Θα μπορείτε να εργάζεστε με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύετε σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο cloud.

 

 

 

 

Για ελεύθερους επαγγελματίες

Θα μπορείτε να εισάγετε δεδομένα σε κελιά και θα να χρησιμοποιείτε βέλτιστες πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Ακόμη, θα μπορείτε να επιλέγετε, να ταξινομείτε καθώς και να αντιγράφετε, να μετακινείτε και να διαγράφετε δεδομένα.

Θα δημιουργείτε μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και να αναγνωρίζετε τις τιμές σφάλματος σε τύπους.

 

 

Γιατί να επιλέξω τις Βασικές Εφαρμογές Γραφείου;

1) Αποδοτικότητα εργασίας

Για να έχετε την ικανότητα χρήσης βασικών εφαρμογών γραφείου, όπως των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των φυλλομετρητών ιστού, για την καλύτερη απόδοση της εργασίας σας.

2) Δημιουργία υπολογιστικών φύλλων

Για να μπορείτε να επιλέγετε, να ταξινομείτε καθώς και να αντιγράφετε, να μετακινείτε και να διαγράφετε δεδομένα.

3) Εκμάθηση χρήσης γραφημάτων

Για να επιλέγετε, να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε γραφήματα ώστε να επικοινωνούν κατάλληλα τα δεδομένα και με τη σωστή τους σημασία.

Επισκόπηση εξεταστέας ύλης ενότητας Office Essentials

 

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus): ECDLOfficeEssentialsSyllabusV10EL

Πληροφορίες εξέτασης

36
Ερωτήσεις
45′
Χρόνος εξέτασης
Closed book
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.