Η ενότητα “Παρουσιάσεις” στο προηγμένο επίπεδο απαιτεί την ικανότητα να κατανοείτε σε βάθος όλες τις βασικές αρχές που λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό παρουσιάσεων. Για την επιτυχη ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να δημιουργείτε παρουσιάσεις που απαιτούν τη χρήση προχωρημένων δεξιοτήτων και να μορφοποιείτε διαφάνειες χρησιμοποιώντας απαιτητικές τεχνικές διάταξης (ακόμα και τη χρήση εφέ πολυμέσων).

Ολοκληρώνοντας την ενότητα “Παρουσιάσεις“, θα είστε σε θέση να επεξεργάζεστε διαγράμματα και γραφήματα, καθώς και να εμπλουτίζετε τη δουλειά σας χρησιμοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης για να τροποποιείτε αντικείμενα και εικόνες. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μακροεντολές που αναφέρονται στην εφαρμογή πολυμέσων.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Η εξεταστέα ύλη της ενότητας περιλαμβάνει τα εξής: Παράγοντες Σχεδιασμού, Διαφάνειες, Εικόνες, Γραφικά, Σχήματα, Γραφήματα, Διαγράμματα, Πολυμέσα, Διαχείριση Παρουσιάσεων, Μακροεντολές. (ECDL-Advanced-Presentation-Syllabus-EL)

Η ενότητα αυτή προσφέρει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες για την οργάνωση, το σχεδιασμό και τη δημιουργία υψηλού επιπέδου παρουσιάσεων με πλούσιο περιεχόμενο, εξελιγμένα γραφήματα και γραφικά στοιχεία.

mycomputer_advanced_logo

Γιατί να επιλέξω τις Παρουσιάσεις στο Προηγμένο Eπίπεδο;

1) Αξιοποίηση δεδομένων

Για να έχετε μία απαραίτητη δεξιότητα, καθώς όλες οι πτυχές του επαγγελματικού κόσμου στρέφονται όλο και περισσότερο στα δεδομένα και στην αξιοποίησή τους ως εργαλείο λήψης αποφάσεων, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για ξεκάθαρη και πειστική παρουσίαση των πληροφοριών. Έρευνα του LinkedIn κατατάσσει την παρουσίαση δεδομένων στις 25 κορυφαίες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες.

2) Άρτια παρουσίαση

Για να αποκτήσετε γνώσεις που αφορούν στη χρήση των κατάλληλων γραφικών αντικειμένων αλλά και στον άριστο χειρισμό τους, για μία άρτια και αποτελεσματική παρουσίαση που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε στο αντικείμενό σας.

3) Αυτοματισμοί

Για βέλτιστη παραγωγικότητα με τη χρήση πρότυπων διαφανειών και τροποποίησής τους, πληροφορίες για τη χρήση γραφημάτων και διαγραμμάτων, εφέ και εξειδικευμένες μορφοποιήσεις για εντυπωσιακές παρουσιάσεις, αυτόματη κίνηση βίντεο και ήχου στις παρουσιάσεις.

parousiaseis-ecdl

parousiaseis-ecdl

Πληροφορίες εξέτασης

20-22
Ερωτήσεις
60′
Χρόνος εξέτασης
Closed book
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.