Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τα εργαλεία παρουσιάσεων ενός υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να ολοκληρώνουν εργασίες όπως η δημιουργία, η μορφοποίηση, η τροποποίηση και η προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών προς προβολή ή εκτύπωση.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

Εργάζεται με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο νέφος (cloud).

 • Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
 • Κατανοεί τις διάφορες διαθέσιμες προβολές παρουσίασης, την καταλληλόλητα χρήσης τους, και πότε να τις χρησιμοποιεί, να επιλέγει διάφορες διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών.
 • Εισάγει, να τροποποιεί και να μορφοποιεί το κείμενο και τους πίνακες μιας παρουσίασης. Να αναγνωρίζει τη βέλτιστη πρακτική εφαρμογής μοναδικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια και να δημιουργεί περιεχόμενο διαφανειών με συνέπεια χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διαφανειών.
 • Επιλέγει, να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα για να επικοινωνεί τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
 • Εισάγει, να επεξεργάζεται, και να στοιχίζει εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης.
 • Εφαρμόζει εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις καθώς και να ελέγχει και να διορθώνει το περιεχόμενο μιας παρουσίασης πριν την τελική εκτύπωση και παρουσίαση της.

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας;

 • Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη χρήση ενός λογισμικού για παρουσιάσεις
 • Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική χρήση εφαρμογών για παρουσιάσεις
 • Έχει αναπτυχθεί από χρήστες υπολογιστών, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες υπολογιστών από όλο τον κόσμο. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη συνάφεια και το εύρος της ενότητας αυτής.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Οι Παρουσιάσεις απευθύνονται σε ένα μεγάλο κοινό που αποτελείται από:
 • Επιστήμονες
 • Μαθητές
 • Φοιτητές
 • Καθηγητές
 • Αρχιτέκτονες
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Marketeers
 • Ιατρικά επαγγέλματα