Στο  φροντιστήριο μας  λειτουργούν εργαστήρια Ρομποτικής για παιδιά Νηπιαγωγείου(4-6), Δημοτικού(6-8) (8-10)(10-12), και Γυμνασίου(12-15). Αγαπάμε τη διδασκαλία των παιδιών, και έχουμε ως αποστολή μας την προετοιμασία τους για τον κόσμο της καινοτομίας, της υψηλής τεχνολογίας και των επιστημών που θα δημιουργήσουν.

robtiki_mycomputer

Τα εργαστήριά μας αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων που παρέχει το σχολείο, με τις πρακτικές εφαρμογές που τα παιδιά συναντούν καθημερινά γύρω τους. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω ενός συναρπαστικού βιωματικού μαθήματος-παιχνιδιού, γεμάτο φαντασία, δημιουργία , κατασκευές, προγραμματισμό .

Μέσω της ρομποτικής, τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τις έννοιες των μαθηματικών και της φυσικής που διδάσκονται στο σχολείο. Επιπλέον, χτίζουν ισχυρά την πεποίθηση ότι οι επιστήμες αυτές έχουν μεγάλη πρακτική αξία και εφαρμογή. Τέλος, τις συνδέουν με τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργικότητας, τις αγαπούν και τις αντιμετωπίζουν με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η ρομποτική είναι ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο. Μέσα από την ρομποτική, τα παιδιά αφομοιώνουν έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και γενικότερα των επιστημών, με έναν ευχάριστο, βιωματικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Τα παιδιά δημιουργούν κατασκευές χρησιμοποιώντας δομικά υλικά της Lego. Οι κατασκευές αυτές, περιέχουν διάφορα μηχανικά μέρη, όπως γρανάζια, άξονες, ρόδες, τροχαλίες κ.α. Επιπλέον, περιέχουν αισθητήρες και κινητήρες, οι οποίοι συνδέονται σε μία κεντρική μονάδα. Η κεντρική μονάδα ελέγχει τους αισθητήρες και τους κινητήρες, αφού την προγραμματίσουν κατάλληλα τα παιδιά, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται, όπως και όλα τα υπόλοιπα υλικά, είναι ειδικά σχεδιασμένες για την ηλικία τους.

lego_education_mycomputerΤα τμήματα είναι ολιγομελή.Τα τμήματα νηπιαγωγείου αποτελούνται από 2 έως έξι παιδιά. Τα τμήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου αποτελούνται από τέσσερα έως οχτώ παιδιά.  Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά, χωρισμένα σε ομάδες των δύο παιδιών.

Στα τμήματα για παιδιά 4-6 ετών, κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από εργαστήρια με διάρκεια μίας ώρας, τα οποία πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Στα τμήματα για παιδιά 6-8 ετών, κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από εργαστήρια με διάρκεια μίας ώρας και δεκαπέντε λεπτών, τα οποία πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Στα τμήματα για παιδιά 8-12 ετών, κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από εργαστήρια με διάρκεια μιάμισης ώρας , τα οποία πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται υλικά της σειράς Lego Education και  laptops/tablets για τον προγραμματισμό τους. Παρέχουμε στους μαθητές όλα όσα χρειάζονται για το μάθημα, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα επιπλέον.

mycomputer_lego1