Ρομποτική με Lego και Scratch

Τα παιδιά αποκτούν μια νέα εμπειρία στον μαγικό κόσμο της ρομποτικής! Εμβαθύνουν στη λογική του προγραμματισμού, μέσα από την οπτική γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0. 

Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες, και υλοποιούν κατασκευές τις οποίες στη συνέχεια τις προγραμματίζουνΚάθε εργαστήριο περιλαμβάνει την κατασκευή και τον προγραμματισμό αυτοματισμού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Τα παιδιά παρακολουθούν ένα εργαστήριο την εβδομάδα διάρκειας μιάμισης ώρας, ο κύκλος των 30 εργαστηρίων έχει συνολική διάρκεια περίπου ένα σχολικό έτος. Σε κάθε εργαστήριο συμμετέχουν από 2 έως 8 παιδιά. Στο τέλος του έτους, τα παιδιά λαμβάνουν έπαινο / βεβαίωση συμμετοχής.

Κάντε σήμερα την εγγραφή σας σε ένα δωρεάν εργαστήριο γνωριμίας, ή εγγραφείτε τηλεφωνικά στο 23840-23002.