Τα προγράμματα υποστηρίζονται από τον μεγαλύτερο Ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσόντων Vellum Global Educationa Services (www.vellum.org.gr) και σας δίνεται η δυνατότητα προαιρετικά ή υποχρεωτικά (αναλόγως του προγράμματος) να συμμετάσχετε σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου Certificate ή Diploma με το online εξεταστικό σύστημα examiny (www.examiny.gr).