Το φροντιστήριο «My Computer»προετοιμάζει μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να διακριθούν στο σχολείο και κυρίως για να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που επιθυμούν.

Διδάσκονται τα μαθήματα:

  • Α.Ε.Π.Π.
  • Προγραμματισμός Υπολογιστών
  • Δίκτυα Η/Υ