Το φροντιστήριο «My Computer»προετοιμάζει μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να διακριθούν στο σχολείο και κυρίως για να εισαχθούν στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν.

Διδάσκονται τα μαθήματα:

  • Α.Ε.Π.Π.
  • Προγραμματισμός Υπολογιστών
  • Δίκτυα Η/Υ

Από Β΄ προς Γ΄ Λυκείου

Η προετοιμασία για τις Εξετάσεις στα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα αρχίζει από τη Β΄ Λυκείου. Τα τμήματα συγκροτούνται τέλη Αυγούστου όπου οι μαθητές έχουν οριστικοποιήσει τις επιλογές τους, ως προς το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο προσανατολίζονται.

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τα μαθήματα ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου.

Γ΄Λυκείου

Η ύλη των Εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιώνονται οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και τρεις ολόκληροι μήνες για τις τελικές επαναλήψεις.

Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των Εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.